Har du rotter?

Hører du puslen under gulvet, kratten i radiatorerne, i træ,- eller betongulvet, har du sætningskader i belægningen, eller ligefrem
huller langs husmuren/skuret, kan det godt tyde på, at du har fået uventede gæster.

Den typiske rotte får op til 3-5 kuld unger om året, hvert med 4-12 unger. Ungerne er kønsmodne efter 3 mdr.

Rotten er et skadedyr og smittebærer og kan gennem sin urin overføre adskillige sygdomme til mennesker og husdyr. Rotten er en gnaver med skarpe fortænder og kan gnave i næsten alt og forvolde store skader på omgivelserne ( f.eks. skjulte el-installationer og vandledninger ).

Rotten kommer ofte gennem dit kloaksystem i ødelagte rør, samlinger og udtørrede regnvandsbrønde pga. manglende vedligeholdelse, men den kan også trænge gennem ødelagte ventilationsriste i fundamentet, samt gennem ødelagte kældervinduer/-døre. Rotten finder sit indpas på lofter gennem tagnedløb, læmure, udluftningsrør eller faldstammer som fra kloakken fører op over taget.