Rotte-Stop-Prop

Danmarks bedste VA-Godkendte Rotte-Stop-Prop til lukning af døde/nedlagte kloakledninger.

Døde/nedlagte kloakledning forekommer ofte ved:

Renovering af kloak

Omlægning fra gammel til ny kloak

Fra regnvandledning til faskine

Flytning/renovering af tagbrønde

En rotte-stop-prop monteres så tæt på den ledning der er i brug. Med hurtighærdende flydende beton og kompressor pumpes

proppen fuld, og sikre at rotter ikke kan komme igennem, og dermed ikke får en yngleplads.

Forarbejde:

Før isætning af en Rotte-Stop-Prop udfører Arne Hansen eftf. en seriøs gennemgang med tv inspektion, og hvis nødvendigt en gennemspuling af din kloakledning.

Vi gennemgår dine kloaktegning ved mangel herpå, laver vi en skitse for at sammeligne, og sikre os at proppen bliver placeret rigtig.

Ved nogle af opgaverne kræver det at man er to personer, dette vurderes fra opgave til opgave.