Bekæmpelse af rotter


Har du rotter?

Har du mistanke om, at du har rotter i huset, eller ser du synlige tegn på dette, er det vigtigt hurtigt at få lokaliseret, om din mistanke er begrundet.
Som udgangspunkt forpligter kommunerne sig til at varetage bekæmpelsen af rotter. Alle kommuner har en aftale
med en autoriseret skadedyrsbekæmper, der står til rådighed ved en eventuel anmeldelse. En anmeldelse over nettet lander direkte hos kommunens skadedyrsbekæmper, som så vil kontakte dig. Husk at du som borger har pligt til at anmelde det, hvis du har rotter på grunden.


Vi har erfaringen

Hos Arne Hansen Eftf. Har vi stor erfaring inden for rottebekæmpelse. Når vi bliver kaldt ud for at undersøge en
ejendom for rotter, foretager vi indledningsvis en gennemgang af brønde samt en tv inspektion for lokalisering af problemerne og, i samarbejde med kommunerne, får vi løst rotteproblemer forsvarligt og hurtigt.


Vi bekæmper rotter med:

Smækfælder (beboelse, lofter m.m.)
Stålkasser med gift, langs bygninger (Kun Aut. Skadedyrsbekæmper)
Udbedring af evt. skader på huse eller i kloakker.


Det kan du selv gøre

Som husejer har du selvfølgelig mulighed for at minimere muligheden for rotteangreb ved at sikre, at dit hus/bygninger er i orden. Dette kan du gøre ved at sørge for at:

Riste i fundament og ventilation er intakte
Brønde på grunden bliver gennemset og renset mindst en gang om året
Undlade at lægge for meget foder ud til fuglene så der ligger fuglefoder over hele græsplænen
Opbevare fuglefoder, æbler m.m. i udhuse/skure, der ikke er rottesikrede, er forsvarligt indpakket
Opsætte rottespærre

 

Kontakt os

Hvis du har rotter, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi rykker hurtigt ud og har den fornødne ekspertise til at finde ud af, om du har rotter og få bekæmpet dem.

Vi kan også rådgive dig på telefonen så ring til os på 44995621 eller 4220 0864.